Z dôvodu kapacity webovej stránky sú zvyšné roky sprístupnené na Obcenom úrade.

HES00903KD-KZ-pozemok-obec-Rusky-Potok-zverejnenie.pdf (133183)

Kúpna Zmluva.pdf (355734)