Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020 v SJ.docx (21114)
Voľby do NR SR 2020 v Ukrajinskom jazyku.docx (22933)

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 2020.

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

obecrurskypotok@mail.t-com.sk
Adresa: Obec Ruský Potok, Obecný úrad č. 5,  067 66 Kolbasov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 - Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v Ruskom Potoku:

Juraj Kočan, kontakt: +421 918 206 795