Úradná tabuľa

Ruský Potok-záverečný účet 2020(1).doc (172544)

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.pdf (178186)
Výpočet odpadu za rok 2020.pdf (316637)

 

1)Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 11.01.2021 do odvolania.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujem požiadať, 

aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom.

(e-mailová, telefonická komunikácia, ...)

E-mail: obecruskypotok@gmail.com

Tel. +421 917 589 267

 

2)Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť. 

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 v obci ho bude vykonávať starostka.

 

Obchodná verejná súťaž .docx (21568) - víťaz p. Lukáš Kamenský

Čestné vyhlásenie.doc (27648)

-TS_Prešovský kraj.docx (118630)

 
 

Týmto sa chceme poďakovať:

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, org. sl.     

Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - za dar pre DHZO pračku.

 

TESCO Hypermarket Snina - za potravinové balíčky.

 
 

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.docx (16518)

Súhlasné rozhodnutie na výrub drevín.pdf

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.pdf (178186)