Úradná tabuľa

Od 21.12.2020 do 28.12.2020 dovolenka.

Obchodná verejná súťaž .docx (21568)

Čestné vyhlásenie.doc (27648)

-TS_Prešovský kraj.docx (118630)

 
 

Týmto sa chceme poďakovať:

 

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, org. sl.     

Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - za dar pre DHZO pračku.

 

TESCO Hypermarket Snina - za potravinové balíčky.

 
 

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.docx (16518)

Súhlasné rozhodnutie na výrub drevín.pdf

Výpočet vytriedenia KO za rok 2019.pdf (178186)