Mária Maľcovská

(*5.5.1951- †25.9.2010)

Rodáčka z Rukého Potoka bola rusínskou spisovateľkou, členkou Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska, dlhoročnou aktivistkou v rusínskom národnom a kultúrnom živote.

Po ukončení Filozofickej fakulty UPJŠ pracovala ako redaktorka  časopisu Dukla, Nove žiťťa, Družno vpered a neskôr po r. 1989 sa stala redaktorkou časopisu Rusín a Národné noviny.  

V roku 1999 bola za knihu Pod rusínskym nebom ako prvá žena ocenená literárnou cenou A.Duchnoviča , ktorú každoročne udeľuje Karpatsko-rusínske výskumné centrum v Okale  v USA a za knihu Rusínske arabesky (2001) sa stala  nositeľkou Ceny Slovenského literárneho fondu v Bratislave. 

Od roku 2008 nastúpila  na cestu vedecko-pedagogickej činnosti, ako asistentka na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity. 

Značná časť jej tvorby bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase, ukážky z jej diela sa dostali do školských učebníc a odzneli na recitátorských súťažiach. Tvorba Márie Maľcovskej zviditeľňovala Rusínov v dnešnom svete a bola výrazným príspevkom k rozvoju ich národnostnej identity, kultúry a jazyka.

      

 

Z tvorby:

Julčine tajomstvo (1988)                                                  

Potočina (Rieka, 1991)

Manna i oskomina (Sladké a trpké, 1994)

Pripovidkova lučka (Rozprávková lúčka,1995)

Pod rusínskym nebom (1999)

Rusínske arabesky (2001)

Zelená fatamorgána (2007)

Jedna vstriča (Jedno stretnutie, 2007)