DHZ RUSKÝ POTOK

Predseda: Ján Kovaľ                                    

Veliteľ: Martin Kovaľ

Tajomník: Juraj Luco

Strojník: Patrik Kačur

Členovia DHZ muži:                                              Členovia DHZ ženy:

Ľubomír Vajda                                                       Michaela Sidorová

Marko Sidor                                                           Natália Červeňaková

Martin Riľak                                                           Ľubomíra Riľaková

Ján Kočan                                                              Dominika Kočanová

Juraj Janko                                                            Kristína Parasková

Jakub Janko                                                           Patrícia Vajdová

Rastislav Janko                                                       Vanesa Janková

Marcel Kačur                                                            Diana Sidorová

Dušan Janko