Touto cestou sa chcem poďakovať hlavne p. Jánovi Blaškovi, vďaka ktorému vzniklo podujatie Dni obce Ruský Potok, hlavný organizátor.

Podujatie bolo pod záštitou sponzorov za spolupráce starostky, obec poskytla svoje priestory.

Ďalej sa chcem poďakovať všetkým sponzorom: Záhrada - dílna - stroje, s.r.o. (Plzeň), p. Jozef Zemčák (Poprad), p. Dušan Jankura - Papiernictvo (Kežmarok), MECOM Humenné, Probe - Stanislav Veľas, Pekáreň Raslen, Slovenská národná strana, HO&PE (Poprad - Matejovce), Mäso Tatry, p. Lukáš Kamenský, Poľovníci - Juraj Janko ml, PELUMAX s.r.o., MILEO s.r.o., p. Dušan Hančarik, LMP Ulič, Ulič Obec, Juraj Luco ml, Martin Kovaľ.

V neposlednej rade sa chcem poďakovať svojej rodine za pomoc s organizáciou, a tiež Patrícii Vajdovej, Jaroslavovi Rilákovi, Anne Vajdovej, Márii Kočanovej, Ľubomírovi Vajdovi, Ladislavovi Potaniecovi a Milošovi, p. Božene Demjanovej, p. Róbertovi Karovičovi.

Bc. Veronika Paraska

starostka obce Ruský Potok

 
 

Obec Ruský Potok

Obec bola založená na valašskom práve, na území humenského panstva v 16. – 17. storočí. Obyvateľstvo sa živilo prácou v poľnohospodárstve a lesoch. Charakteristický pre túto oblasť bol terasovitý spôsob obrábania políčok vo vysokých horských polohách.

Obec leží v horskom prostredí strednej časti Bukovských vrchov v nadmorskej výške okolo 440 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v druhej polovici 16. storočia na majetku panstva Humenné. Prvý doklad o dedine je z roku 1598. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Ruský Potok bol malou dedinou. Okolo rokov 1715 až 1720 v nej žilo 6 poddanských domácností. Súčasťou dediny bol aj vodný mlyn. Neskôr obyvateľov pribúdalo. V roku 1828 bolo 40 domov a 299 obyvateľov. Drevený kostol pochádza z roku 1740.