Obec Ruský Potok

Obec bola založená na valašskom práve, na území humenského panstva v 16. – 17. storočí. Obyvateľstvo sa živilo prácou v poľnohospodárstve a lesoch. Charakteristický pre túto oblasť bol terasovitý spôsob obrábania políčok vo vysokých horských polohách.

Obec leží v horskom prostredí strednej časti Bukovských vrchov v nadmorskej výške okolo 440 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi v druhej polovici 16. storočia na majetku panstva Humenné. Prvý doklad o dedine je z roku 1598. Jej zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Ruský Potok bol malou dedinou. Okolo rokov 1715 až 1720 v nej žilo 6 poddanských domácností. Súčasťou dediny bol aj vodný mlyn. Neskôr obyvateľov pribúdalo. V roku 1828 bolo 40 domov a 299 obyvateľov. Drevený kostol pochádza z roku 1740.